.


   
NOWOŚCI
  • Uzyskaliśmy Pozwolenia na obrót preparatami biobójczymi dla dwóch produktów:
    DE100-P do dezynfekcji rąk i SE200-P do dezynfekcji powierzchni

 
88
   
     Środki dla mleczarstwa
KLIM - płyn o obojętnym odczynie pH do mycia ręcznego urządzeń i naczyń w zakładach przemysłu spożywczego oraz w gospodarstwach rolnych i hodowlanych.
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

Klim M - alkaliczny płyn do mycia urządzeń w zakładach przemysłu spożywczego , również w układach zamkniętych.
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

Milkam - kwaśny płyn do usuwania kamienia wodnego i mlecznego zakładach przemysłu spożywczego , również w układach zamkniętych.
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

Mlekostat CC - konserwant do próbek mleka poddawanych badaniom w trakcie oceny jakości mleka surowego. Zabezpiecza utrzymanie parametrów chemicznych w ciągu 30 dni w temperaturze pokojowej.
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO
 
.